Elektrik direnci testleri, izolasyon testleri ve çeşitli kablo testlerinde kullanılan cihazlardır.