DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ (4.0) VE TEST

Buhar makinesinin kullanılması ile  başlayan birinci sanayi devrimi ve 18.yüzyıldaki mekanikleşme, sonrasında 20. yüzyılda seri üretim ile ortaya çıkan ikinci sanayi devrimi, geçtiğimiz yirmi yılda bilgisayar teknolojisinin yoğun kullanımı ile üretimin otomatikleşmesi ile gerçekleşen üçüncü sanayi devriminden sonra günümüzde dördüncü sanayi devrimini, başka ifadeler ile “Endüstri 4.0”, “Endüstriyel İnternet”, “Dijital şirketler”, “Akıllı fabrikalar” çağını yaşamaktayız. Tüm bu gelişmeler ile birinci sanayi devrimi öncesindeki kas gücü ile üretim ve toplumsal gelişme modeli, bilgi üretimi ile toplumsal gelişme modeline evrilmekte. Bu sürece uyum sağlayan ülkeler/şirketler liderliklerini sürdürmekte, uyum sağlayamayanlar yok olmaktadır. Bunun en güzel örneği artık Dünya’nın en değerli şirketlerinin bilgi üretiminden katma değerler yaratan şirketler olmasıdır

Günümüzde hizmet, üretim sektör bileşenlerinin otomatikleşmesi (robotik teknolojiler vb.), birbirleri ile iletişim kurabilmeleri ve bilgi paylaşımında bulunabilmeleri ve derin öğrenme çerçevesinde küresel büyük veri havuzunun inanılmaz süratle büyümesi ve yaratılan bu ekosistemin olabildiğince ortak kullanıma sunulması bilginin mutlak hakimiyetine sebep olmakta. Bir başka ifade ve özetle bilgi üretemeyen ve bunları birbiri ile entegre edemeyen toplumlar geri kalmakta. Bu durum şirketler içinde geçerli bulunmaktadır.

Bu bakış açısı ile kalite kontrol test sektörünü ele aldığımızda başlıca  unsurları  üretim öncesi ve üretim sürecindeki ürünün test edilmesi, testlere ilişkin bilgilerin geri bildirim sistemi ile AR-GE çalışmalarına destek olması ve üretim fonksiyonlarını ve süreçlerini iyileştirmek için bilgi sağlamak olarak sıralamak mümkündür. Bu unsurların gelişmekte olan ülkelerde çok daha etkin kullanıldığı, bu konuya yatırım yapılmasına özen gösterildiği hatta teşvik edildiği ve bu yolla üretim süreçlerinin optimize edildiği bir gerçektir.

Endüstri 4.0 ile laboratuvar ortamında ve üretim süreçleri esnasında yapılan testlerin dijital formatta ve ilgili uç birimlerle etkileşimle olması önem arzetmektedir. Bu gereksinim çerçevesinde kalite kontrol test cihazları üretimi şekillenmektedir. Doğal olarak bu şekillenmenin odağında kalite kontrol test cihazlarında kullanılan yazılımların gelişmelere uygun olarak geliştirilmesi, ölçeklenebilir olabilmeleri, uç birimlerle etkileşim sağlayabilmeleri bulunmaktadır. DVT DEVOTRANS bu doğrultuda AR-GE çalışmalarını yapmayı sürdürmekte ve kalite kontrol test cihazları kullanıcılarının gelişen taleplerini istikrarlı bir şekilde karşılamayı sürdürmektedir. DVT DEVOTRANS bünyesinde elektro-mekanik, tasarım ve yazılım bileşenleri uyum içinde orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar gerek sektörel gelişmeler, müşteri talepleri ve şirket içi yaratıcı fikirlerin ışığında ele alınmaktadır. Sözkonusu çalışmalar sonucunda her geçen gün yeni kalite kontrol test cihazları tasarlanmakta ve üretilmektedir. DVT DEVOTRANS olarak son dönemlerde üretilen yeni chazlara örnek olarak  “DVT DSC - Diferansiyel taramalı kalorimetri cihazı”, “DVT NP CNC - Plastik numune hazırlama cihazı” ve “DVT FU30 D NN – Çekme basma test cihazı”nı göstermek mümkündür.

  DVT FU30 D NNDVT NP CNCDVT DSC

Özetle Endüstri 4.0 çağında bilginin üretimi ve işlenmesi bağlamında kalite kontrol test  cihazları üretimi alanındaki 60 yıllık tecrübesi, 50 farklı sektöre hitap eden ürünleri ve 600’ü aşan ürünü  ile DVT DEVOTRANS Türkiye’ye ve yurtdışındaki müşterilerine katkı sunmaya çalışmaktadır.

Kaynak: Pagev